Leagan le haghaidh priontáil
UPR - Aighneachtaí

Aighneachtaí

 

PRÓISEAS COMHCHOMHAIRLIÚCHÁIN AR AN GCOMHLACHT NUA UM CHEARTA AN DUINE AGUS COMHIONANNAS 

 

I Samhain 2011, lorg an Gasra Oibre ar bhunú an Choimisiúin fheabhsaithe nua um Chearta an Duine agus Comhionannas ionchuir agus smaointe ón tsochaí shibhialta, ó dhaoine den phobal agus ó dhaoine ar spéis leo todhchaí chearta an duine agus an chomhionannais in Éirinn, ar cheisteanna tábhachtacha a d’eascraigh óna gcuid Téarmaí Tagartha. Chuidigh an próiseas comhchomhairliúcháin seo chun eolas a chur ar fáil do bhreithniú an Ghasra Oibre ar na feidhmeanna, na gnéithe agus na tosaíochtaí a bheidh ag an gCoimisiún nua um Chearta an Duine agus Comhionannas.

 

Fuair an Gasra Oibre 66 aighneacht.

 

 
^ Ar ais go barr

©CÓIPCHEART: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 2011