©CÓIPCHEART: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 2011