Leagan le haghaidh priontáil
UPR - Tuairiscí

Tuairiscí

 

03/02/2016 Tuarascáil Naisiúnta na hÉireann, Timthriall 2


21/03/2014 Athbhreithniú Tréimhsiúil Uilechoiteann - Tuarascáil Naisiúnta Eatramhach na hÉireann

 

01/03/2012 Aguisín do Thuarascáil an Ghrúpa Oibre

 

21/12/2011 Dréacht Thuarascáil an Ghrúpa Oibre

 

10/08/2011 Tuarascáil thiomsaithe an OHCHR

 

10/08/2011 Tuarascáil an OHCHR - achoimre ar aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara

 

04/07/2011 Tuarascáil Náisiúnta na hÉireann

 

04/07/2011 Preasráiteas - Tuarascáil ón Rialtas ar thaifead na hÉireann i dtaca le cearta an duine foilsithe

 

Tuarascáil ar cheisteanna a ardaíodh ag cruinniú chomhairleacháin phoiblí ar 30/05/2011, Amharclann Axis Bhaile Munna, BÁC 9.

 

 

 

Tuarascáil ar cheisteanna a ardaíodh ag cruinniú chomhairleacháin phoiblí ar 27/05/2011, Coláiste Ollscoile Chorcaí.

 

 

 

 

Tuarascáil ar cheisteanna a ardaíodh ag cruinniú chomhairleacháin phoiblí ar 25/05/2011, Institiúid Teicneolaíochta Shligigh.

 

Tuarascáil ar cheisteanna a ardaíodh ag cruinniú chomhairleacháin phoiblí ar 23/05/2011, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach.

 

Tuarascáil ar cheisteanna a ardaíodh ag cruinniú chomhairleacháin phoiblí ar 20/05/2011, Túr na Paráide, Caisleán Chill Chainnigh.

 

 

 

 

 

Tuarascáil ar cheisteanna a ardaíodh ag cruinniú chomhairleacháin phoiblí ar 18/05/2011, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain.

 

 

 

 

 

 

Tuarascáil ar cheisteanna a ardaíodh ag cruinniú chomhairleacháin phoiblí ar 16/05/2011, Ionad Pobail San Aindreas, BÁC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
^ Ar ais go barr

©CÓIPCHEART: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 2011