Leagan le haghaidh priontáil
Untitled document

Déan Aighneacht

 

Is féidir leat aighneacht i dtaca leis an Athbhreithniú Tréimhsiúil Uilechoiteann (UPR) a chur isteach chuig an Roinn ar ríomhphost nó ar an bpost.

 

Tá sraith treoirlínte teicniúla i dtaca le haighneachtaí a chur isteach chuig Oifig an Ard-Choimisinéara um Chearta an Duine foilsithe ag an Oifig sin.  D'fhéadfadh na treoirlínte seo a bheith ina gcabhair duit agus tú ag cur aighneachta i dtoll le chéile le cur faoi bhráid na Roinne:


http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/TechnicalGuideEN.pdf

 

Ní mór gur i bhformáid Microsoft Word (".doc"), Rich Text Format (".rtf") nó Portable Document Format (".pdf") a bheadh aighneachtaí a sheolfaí ar ríomhphost.

 

Chun a chinntiú go gcuirfear na haighneachtaí san áireamh agus an Tuarascáil á hullmhú, ní mór na haighneachtaí a chur isteach faoin Luan, 6ú Meitheamh ar a dhéanaí.

 


Ríomhphost: info@upr.ie


Seoladh Poist:

 

Rúnaíocht an UPR

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Urlár 2, Cearnóg an Easpaig

Cnoc Réamoinn

Baile Átha Cliath 2

D02TD99
^ Ar ais go barr

©CÓIPCHEART: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 2011