Leagan le haghaidh priontáil
Untitled document

Naisc úsáideacha

 

  

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

Leathanach UPR ar shuíomh gréasáin Oifig an Ard-Choimisinéara um Chearta an Duine.  Tá faisnéis chúlra atá an-úsáideach faoin UPR ar an suíomh sin, chomh maith leis na Tuarascálacha Náisiúnta, bailiúcháin d'fhaisnéis ó na Náisiúin Aontaithe, agus achoimrí ar fhaisnéis a bhaineann le páirtithe leasmhara ar ar bunaíodh athbhreithnithe Stáit roimhe seo.

 

www.upr-info.org

Is eagraíocht neamhrialtasach UPR Info atá bunaithe sa Ghinéiv.  Tá na doiciméid ar fad atá ar fáil ar an bpróiseas UPR ar an suíomh gréasáin sin, lena n-áirítear tuarascálacha Náisiúnta agus tuarascálacha na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha, bailiúcháin d'fhaisnéis ó na Náisiúin Aontaithe, achoimrí ar gach athbhreithniú, tuarascálacha Mheithleacha Oibre an UPR, torthaí deiridh ina bhfuil moltaí, craoladh ar an ngréasán de sheisiúin an UPR, preasráitis ó eagraíochtaí neamhrialtasacha, agus anailísí atá déanta ag an UPR agus ag eagraíochtaí eile neamhrialtasacha.  Tá mínithe mionsonraithe ar fáil freisin ar an gcaoi inar féidir le heagraíochtaí neamhrialtasacha páirt a ghlacadh sa phróiseas UPR. 

 

www.ishr.ch/upr

Leathanach UPR shuíomh gréasáin an International Service for Human Rights [An tSeirbhís Idirnáisiúnta um Chearta an Duine], eagraíocht neamhrialtasach a oibríonn chun tacaíocht a thabhairt d'obair chosantóirí um chearta an duine laistigh de chóras na Náisiún Aontaithe agus de chórais réigiúnacha um chearta an duine.  Tá tuilleadh faisnéise cúlra i dtaca leis an bpróiseas UPR ar an leathanach seo, chomh maith le comhairle d'eagraíochtaí neamhrialtasacha ar an gcaoi inar féidir leo páirt a ghlacadh sa UPR, chomh maith le tuairiscí cothrom le data agus tuarascálacha ar athbhreithnithe aonair. 

 

www.ihrec.ie

Mar chomhlacht náisiúnta neamhspeách cearta daonna, tá sé mar chuspóir ag Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas,  cearta an duine agus an comhionannas a chaomhnú agus a chur chun cinn in Éirinn. 

 

www.gov.ie/en/sites/departments

Naisc chuig gach Roinn de chuid Rialtas na hÉireann.

 

www.iccl.ie

Tá cion na sochaí sibhialta donmheasúnú de chuid na hÉireann á chomhordú ag an gComhairle um Chearta an Duine (ICCL).  

 
^ Ar ais go barr

©CÓIPCHEART: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 2011